https://checkout.quickbutik.com/checkout/7117/5018

Citybutik - Köpvillkor

KÖPVILLKOR
Alla produkter samt produktinformation som finns på denna webbplats är avsedd för kvalificerade och professionella fransstylister. Du som kund skall vara behörig att använda de produkter för ögonfransförlängning som säljs i vår fysiska butik. Salong Gamla Unik ansvarar inte för någon skada eller skadestånd om en outbildad fransstylist använder våra produkter. Som företagare inom ögonfransförlängning, är det ditt ansvar att se till att du är försäkrad för produkter som du använder. Ögonfransförlängningsprodukter är inte avsedda för försäljning till allmänheten. Eventuella misstänkta bedrägerier har vi skyldighet att polisanmäla.


KÖPINFORMATION - PERSONUPPGIFTSPOLICY GDPR
I Citybutiken sparar vi inte upplysningar om dig som kund vid ett drop-in besök.


ÅNGERRÄTT/BYTESRÄTT

Vi erbjuder ej bytesrätt.

Det finns ingen lag som säger att du har bytesrätt. Bytesrätt är frivilligt att erbjuda vilket betyder att butikerna själva bestämmer sina regler. Butiken kan exempelvis ha bestämmelser som säger att du inte får lämna tillbaka varan om du öppnat förpackningen eller tagit bort en försegling.

https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/bytesratt/


ÖPPETKÖP

Vi erbjuder inte öppet köp.

Det finns ingen lag som ger dig rätt till öppet köp. Öppet köp är frivilligt att erbjuda vilket betyder att butikerna själva bestämmer sina regler. Det innebär att en del butiker kan erbjuda 30 dagars öppet köp medan andra inte erbjuder öppet köp alls. Butiken kan också ha bestämmelser som säger att du exempelvis inte får lämna tillbaka varan om du öppnat förpackningen. 

https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/oppet-kop/

Är plomberingen som vi sätter på produkten(lim,  primer, remover & pincetter) är bruten så gäller ej öppet köp!


REKLAMATION/ DEFEKT VARA

Vilka fel kan jag reklamera?

Du kan reklamera alla fel som visar sig på en vara. Men säljaren ansvarar bara för felet om det är ursprungligt, det vill säga att felet funnits i varan redan när du tog emot den. Ett ursprungligt fel behöver inte visa sig direkt. Det kan handla om ett ursprungligt fel även om felet visar sig efter viss tid. 

Ett fel som beror på vanvård, onormalt bruk (handhavandefel), olyckshändelse eller liknande förhållande kan säljaren inte hållas ansvarig för.

https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/reklamera-fel-pa-vara-eller-tjanst/

Är plomberingen/förpackningen som vi sätter på produkten(lim,  primer, remover & pincetter)

bruten så gäller ej reklamtionsrätten!