https://checkout.quickbutik.com/checkout/7117/5018

Härdplast Kurs


995kr inkl. moms

Från och med den 1 juni 2015 gäller nya skärpta regler avseende kemiska arbetsmiljörisker.

Den nya föreskriften AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker ersätter den tidigare föreskriften om härdplaster. I denna omarbetade AFS ställs ökade krav på bl a riskbedömningar och information/utbildning men även på användning av skyddsutrustning och att läkarundersökningar, s k medicinska kontroller genomförs. Samtliga som leder eller sysselsätts i arbete med, i detta fall härdplaster, ska ha dokumenterad utbildning. Utbildning för de som leder eller aktivt sysselsätts i dessa arbeten ska kunna styrkas genom ett högst fem år gammalt utbildningsintyg. Uppfylls inte kraven kan sanktionsavgifter komma ifråga.


Utbildningsbevis utfärdas efter genomförd utbildning.

Du kommer efter avslutad kurs få ett utbildningsbevis skickat till dig efter att du genomfört och klarat vår härdplastutbildning.

Detta ingår i kursen:
Kursmaterial
Utbildningsintyg

För mer frågor om detta vänligen kontakta oss via mail; 

info@salonggamlaunik.se 


Finns möjlighet till delbetalning via Klarna eller direkt banköverföring!